ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Các điều khoản sau đây mô tả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng ứng dụng, dịch vụ NOS cũng như bất kỳ phần mềm và sản phẩm liên quan nào (gọi chung là "Dịch vụ"). Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng đối với tất cả các Dịch vụ được sở hữu và cung cấp bởi NOS. Thông qua việc sử dụng hệ thống và dịch vụ do NOS cung cấp, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Dịch vụ. Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào Dịch vụ hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ. Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản Dịch vụ bằng cách đăng các cập nhật và thay đổi. Bạn nên kiểm tra Điều khoản Dịch vụ thường xuyên để nhận biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến bạn.

1. Các định nghĩa

NOS: là đơn vị đối tác vàng của Odoo tại thị trường Việt Nam
Odoo là bộ phần mềm giúp quản lý và vận hành công ty bạn hiệu quả hơn. Odoo gồm nhiều phân hệ khác nhau nhằm giúp khách hàng cải thiện hiệu suất công việc. Bạn có thể tham khảo các ứng dụng của Odoo tại website https://www.nostech.vn/

Khách hàng: Là các Tổ chức hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng hệ thống Odoo được cung cấp bởi NOS

Hệ thống Odoo của Khách hàng (hệ thống): Là một hệ thống được NOS mở quyền truy cập các phân hệ Odoo cho Khách hàng. Đây là không gian làm việc hiệu quả cho Khách hàng và các cá nhân được Khách hàng cấp quyền sử dụng, hoặc giữa khách hàng với NOS

Tài khoản sử dụng: Là tài khoản người dùng trên hệ thống Odoo (được cung cấp bởi NOS) của Khách hàng mà Khách hàng tạo quyền cho người dùng đó. Với mỗi một hệ thống, Khách hàng có toàn quyền cấp quyền sử dụng cho các nhân viên của mình tham gia vào hệ thống. Mỗi một email được cấp quyền sử dụng hệ thống Odoo được tính là một tài khoản sử dụng

2. Tài khoản sử dụng

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Tài khoản Odoo của bạn, bao gồm địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào khác được xác định là bắt buộc. Bạn đồng ý duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật cho Tài khoản Odoo của mình.

 • Khách hàng và các cá nhân sở hữu tài khoản sử dụng của khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng.
 • Khách hàng có thể tạo tài khoản cho các nhân viên của mình tham gia sử dụng hệ thống. Mỗi email đại diện cho một tài khoản sử dụng.
 • Khách hàng thông báo ngay cho NOS khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm Khách hàng đăng xuất (logout) khỏi tài khoản sau mỗi phiên sử dụng. NOS không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ điều này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng.

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng NOS sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của NOS(có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

3. Điều khoản chung

 1. Hỗ trợ kỹ thuật có sẵn thông qua kênh hỗ trợ NOS (https://www.nostech.vn/contactus).
 2. Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách đăng Điều khoản Dịch vụ được sửa đổi và chỉnh sửa có liên quan tại https://www.nostech.vn/ và các sửa đổi đó đối với Điều khoản Dịch vụ có hiệu lực kể từ ngày đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Điều khoản Dịch vụ sửa đổi được đăng cấu thành việc bạn đồng ý và chấp nhận Điều khoản Dịch vụ sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản Dịch vụ, bạn có thể phản hồi với chúng tôi thông qua trung tâm hỗ trợ
 3. Khách hàng không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào cũng như khi sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong khu vực pháp lý mà bạn hoạt động.
 4. Khách hàng đồng ý không tái dựng, nhân bản, sao chép, mua bán, hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Dịch vụ mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

4. Bảo vệ quyền riêng tư

NOS bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung các tài khoản sử dụng của Khách hàng trao đổi, lưu trữ trên nền tảng Odoo. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ nội bộ cần thiết và trong khả năng của chúng tôi; mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng.
NOS cam kết:

 • Không chủ động thay đổi các dữ liệu được tạo ra bởi Khách hàng. Điều này không bao hàm việc hệ thống phần mềm có thể tự động sửa đổi kích cỡ, định dạng dữ liệu để phù hợp với mục đích hiển thị và chức năng sử dụng.
 • Không truy cập vào dữ liệu nội bộ của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng hoặc trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật.
 • Không tiết lộ dữ liệu của Khách hàng ngoại trừ một trong các trường hợp sau:
  1. (i) Có sự chấp thuận của Khách hàng;
  2. (ii) Phải tuân theo quy định của pháp luật;
  3. (iii) Thuộc trường hợp quy định tại Điều khoản sử dụng này;

Mặc dù vậy, NOS có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, email) cho một số mục đích nhất định, bao gồm:

 • Thông báo bằng email đến Khách hàng về các tính năng mới hoặc các sản phẩm mới.
 • Thông báo bằng email đến Khách hàng về các sự kiện, chương trình khuyến mại, thông tin về sự cố sản phẩm, dịch vụ...
 • Liên hệ trực tiếp với Khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng.

NOS bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách hàng khác của NOS hoặc các Khách hàng tiềm năng khác của NOS. Ví dụ, NOS có thể đưa tên Khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các Khách hàng của mình.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

Website https://www.nostech.vn/ cung cấp hệ thống quản lý doanh nghiệp Odoo thuộc bản quyền của Công ty Cổ phần Công nghệ NOS

Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của NOS, NOS cho phép Bạn xem, tải về và in nội dung khi:

 1. (i) Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại;
 2. (ii) Không chỉnh sửa Nội dung.
 3. (iii) Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định.

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của NOS. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: [email protected]. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng nội dung Website của bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ.

6. Xử lý sự cố

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho NOS khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với NOS để khắc phục sớm nhất cho bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, NOS luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên NOS sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu từ phía bạn.

7. Giới hạn trách nhiệm

NOS không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng Odoo của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ khắc phục sớm nhất ngay khi phát hiện.

Trong bất cứ trường hợp nào NOS đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của:

 1. (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng hệ thống Odoo;
 2. (2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với hệ thống Odoo;
 3. (3)từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu;
 4. (4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua hệ thống Odoo;
 5. (5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với hệ thống Odoo;
 6. (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến hệ thống Odoo.

8. Đảm bảo cung cấp dịch vụ

Website và các Dịch vụ, Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. NOS không bảo đảm rằng Website hoặc các phân hệ thuộc hệ thống sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên NOS và các nhân viên của chúng tôi cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng.

Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, NOS cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

9. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Bạn có thể truy cập và tra cứu tại hướng dẫn tại trang hướng dẫn. NOS có thể sẽ không cung cấp cho Bạn bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng được NOS gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Bạn đăng ký tài khoản thành công.