CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tại NOS, chúng tôi đảm bảo lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà khách hàng, đối tác chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp của bạn là ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin quý khách hàng mà không có sự cho phép bằng văn bản. Bạn vui lòng đọc “Chính sách bảo mật” dưới đây, để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng:

1. Các thông tin bảo mật là tất cả các thông tin và dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin và dữ liệu về các công việc kinh doanh, các kế hoạch và kết quả, các hoạt động, tình hình tài chính, các sản phẩm, các bí mật thương mại, các kỹ thuật, doanh số, tiếp thị, hợp đồng, nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng … trên mọi phương tiện thông tin truyền thông hoặc điện tử, được một bên trong hợp đồng hoặc các bên khác tiếp cận trong quá trình thực hiện hợp đồng cũng như trong bảo hành, bảo trì hệ thống được thiết lập bởi hợp đồng này.

2. Cam kết không tiết lộ thông tin cho bên thứ ba. Ngoại trừ các nhân viên, các bộ phận liên quan hoặc các nhà thầu phụ cần phải biết thông tin này, và chỉ được phép tiết lộ ở mức độ cần thiết khi được sự đồng ý của khách hàng để tiến hành công việc theo hợp đồng. Bên cạnh đó, NOS cũng đảm bảo rằng nhân viên của mình đã ký kết các thỏa thuận bảo mật cần thiết để đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo mật với khách hàng.

3. Phạm vi sử dụng thông tin
NOS sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và đơn vị Hỗ trợ kỹ thuật của NOS
– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
– NOS có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.
– Chia sẻ thông tin cần thiết cho bên đối tác nếu nhận được sự đồng ý của Khách hàng.

4. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của NOS