GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHO VẬN

Ứng dụng trực tuyến giảm thiểu sai sót 

Quản lý các kho tốt hơn với hệ thống quản lý kho khép tự động hóa của Odoo. Các ứng dụng liên quan đến việc quản lý kho bạn cần tham khảo.

App quản lý vận hành kho hàng


Kho vận


Mua hàng


Mã vạch


Sửa chửa

QUẢN LÝ TỒN KHO

Kiểm soát chính xác số lượng tồn ở từng kho hàng

Dữ liệu các kho online như Facebook, Zalo, Website, E-commerce và kho offline tại các điểm bán được liên kết chặt chẽ, tự động cập nhật giúp bạn giảm bớt các công việc nhập liệu thủ công

Kiểm kê chính xác số lượng hàng hoá thực tế và số lượng tồn kho trên hệ thống cũng như giá trị kho (sản phẩm) bị chênh lệch

Giúp cân bằng kho, tránh thiếu hụt hàng hoá, dễ dàng truy xuất hàng hóa
Theo dõi mọi sự luân chuyển trong kho với hệ thống quản lý kho kép độc đáo của Odoo

 
QUẢN LÝ NHẬP HÀNG 

 
Quản lý tình trạng hết hàng, thiếu hàng với tính năng bổ sung hoàn toàn tự động, giúp bạn làm chủ việc nhập hàng vào kho.

Kiểm soát dễ dàng các khoản nợ đến hạn trả với nhà cung cấp.

Quy trình kiểm soát hàng lỗi, hàng hư hỏng và trả hàng tự động.

BÁO CÁO TỒN KHO

  Nắm vững tình hình nhờ báo cáo tức thời

  Đưa ra quyết định sáng suốt hơn với các báo cáo cập nhật thời gian thực mà bạn có thể lưu và chia sẻ với bất kỳ ai. Nắm rõ các thông tin quan trọng trong nháy mắt với một trang tổng quan tùy chỉnh.

TỰ ĐỘNG HÓA QUẢN LÝ KHO HÀNG VỚI ODOO

Trải nghiệm miễn phí các ứng dụng
 

         

 
    Dùng Thử Miễn Phí    

Chuyển đổi số để Quản trị doanh nghiệp trong vòng 3 nốt nhạc