QUẢN LÝ & VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

KHOA HỌC - REAL TIME - HIỆU QUẢ

Mỗi đầu ngày, chỉ với vài lần nhấp chuột bạn có thể biết được tiến độ công việc của các dự án và năng suất làm việc của nhân viên.


Project


Helpdesk


Timesheets


Documents

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Lên kế hoạch trước cho dự án sắp triển khai nhờ vào tính năng dự báo dựa trên thời hạn ước tính và sự so sánh của các dự án.

So sánh dự báo với bảng chấm công thực tế nhằm tăng lợi nhuận

Chia dự án thành các nhiệm vụ nhỏ và phân công cho các thành viên liên quan.

Tạo các giai đoạn tùy chỉnh theo dự án để đơn giản hóa tổng quan quy trình làm việc, dễ theo dõi và tăng hiệu quả toàn dự án.

QUẢN LÝ THỜI GIAN

 

  Quản lý công việc, theo dõi thời gian và bảng chấm công hàng tuần của mỗi cá nhân.

  Báo cáo tổng quan và chi tiết thời gian thực hiện từng công việc của dự án.
Theo dõi tất cả các tài nguyên được phân bổ cho dự án của bạn và xem lợi nhuận - thua lỗ.

  Tự động tạo các hóa đơn một lần hoặc định kỳ dựa trên các bản chi phí và bảng chấm công.

QUẢN TRỊ TÀI LIỆU

  Lưu trữ mọi hóa đơn, tài liệu và hợp đồng của doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian.

  Lưu trữ các bài giảng.

  Gán tài liệu cho đồng nghiệp, khách hàng, người bán. Chia sẻ những thư mục công khai cho khách hàng và cho phép họp gửi tài liệu trực tiếp vào đó.

TỰ ĐỘNG HÓA VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

 
Trải nghiệm miễn phí các ứng dụng


         


    Dùng Thử Miễn Phí    
    

Chuyển đổi số để Quản trị doanh nghiệp trong vòng 3 nốt nhạc