Biểu mẫu ứng tuyển

Sơ yếu lý lịch là tùy chọn nếu bạn có hồ sơ Linkedin
Mô tả công việc
Job
Junior Back-End Developer
Địa điểm
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ NOS
Phòng ban
Administration NOS / Technical Department

Time to Answer

2 open days

Process

1 Phone Call
1 Onsite Interview

Days to get an Offer

4 Days after Interview