Biểu mẫu ứng tuyển

Sơ yếu lý lịch là tùy chọn nếu bạn có hồ sơ Linkedin
Mô tả công việc
Job
Business Consultant
Địa điểm
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ NOS
Phòng ban
Administration NOS / Sales Department

Time to Answer

2 open days

Process

1 Phone Call
1 Onsite Interview

Days to get an Offer

4 Days after Interview