Xử lý biên nhận theo 2 bước

Cấu hình

Odoo sử dụng các tuyến để xác định các bước xử lý nhận hàng khác nhau. Bạn có thể thiết lập cấu hình tại phân hệ Kho hàng (Inventory). Việc xử lý biên nhận 1 bước được mặc định trong hệ thống Odoo, nhưng bạn có thể thay đổi thiết lập thành thực hiện 2 bước tiếp nhận.

Quy trình 2 bước như sau: Nhân viên nhận hàng tại khu vực nhập liệu, sau đó chuyển chúng vào kho. Lưu ý, miễn là hàng hóa chưa được chuyển vào kho của bạn trước đó, chúng sẽ không có sẵn để xử lý thêm.

Kích hoạt quy trình nhiều bước 

Đầu tiên, bạn cần cho phép sử dụng lộ trình nhiều bước (multi-step routes).Trong hệ thống Odoo, chúng tôi sẽ xâu chuỗi bước dỡ hàng ở khu vực nhập liệu với bước nhập sản phẩm vào kho.

Để thiết lập cấu hình, bạn cần đi đến Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) và kích hoạt tính năng này. Theo mặc định, kích hoạt lộ trình nhiều bước (multi-step routes) cũng sẽ kích hoạt Vị trí lưu trữ (Storage Locations)
../../../../../../_images/two_steps_011.png

Cấu hình kho nhận hàng 2 bước 

Sau khi kích hoạt lộ trình nhiều bước (multi-step routes), bạn có thể vào Cấu hình (Configuration) > Kho hàng (Warehouse) và chọn kho sẽ sử dụng biên lai 2 bước. Sau đó, tick chọn tùy chọn Nhận hàng nhập rồi nhập kho (2 bước) (Receive goods in input and then stock (2 steps)) tại mục Lô hàng nhập (Incoming Shipments)
../../../../../../_images/two_steps_021.png

Kích hoạt tùy chọn này sẽ dẫn đến việc tạo một vị trí Đầu vào (Input) mới. Nếu bạn muốn đổi tên nó, bạn có thể vào Cấu hình (Configuration) > Vị trí (Location) > Chọn Đầu vào (Input) và cập nhật tên của nó. 
../../../../../_images/two_steps_031.png

Tạo đơn mua hàng 

Để tạo Yêu cầu báo giá (Request for Quotation) hãy vào phân hệ Mua hàng (Purchase), nhấp vào Tạo (Create). Sau đó, thêm một số sản phẩm có thể lưu trữ để nhận và xác nhận RfQ .Khi RfQ được xác nhận, việc lấy biên lai sẽ được tạo và tự động liên kết với đơn đặt hàng của bạn
../../../../../_images/two_steps_041.png

Bây giờ, bằng cách nhấp vào nút 1 Biên nhận (1 Receipt), bạn sẽ thấy lượt đầu tiên cho phép nhập sản phẩm vào vị trí nhập liệu (input location). Sau khi phần nhập liệu xong, sản phẩm sẽ được chuyển sang kho (Stock

Xử lý phiếu thu và chuyển khoản nội bộ

Biên nhận đầu tiên luôn có trạng thái Sẵn sàng (Ready), trong khi đó, các biên nhận chuyển nội bộ sau đi chỉ được chuyển sang trạng thái Sẵn sàng (Ready) khi biên nhận đầu tiên được đánh dấu là Xong (Done)

Bạn có thể nhập thao tác nhận hàng từ đơn đặt hàng hoặc truy cập thông qua bảng điều khiển hàng tồn kho.
../../../../../../_images/two_steps_051.png

Theo mặc định, biên nhận luôn ở trạng thái sẵn sàng để xử lý. Sau đó, bạn có thể nhấp trực tiếp vào Xác thực (Validate) để đánh dấu là xong.
../../../../../../_images/two_steps_061.png

Khi biên nhận đã được xác thực, luân chuyển nội bộ đã sẵn sàng để được xử lý. Khi các dữ liệu được xâu chuỗi, hàng hóa đã nhận được sẽ tự động được bảo lưu khi chuyển nội bộ. Khi quá trình chuyển được xác thực, những sản phẩm đó sẽ được nhập vào kho và bạn sẽ có thể sử dụng chúng để hoàn thành việc giao hàng cho khách hàng hoặc sản xuất sản phẩm.

../../../../../../_images/two_steps_071.png
../../../../../../_images/two_steps_081.png