Truy xuất nguồn gốc bằng số seri và lô

Số seri và mã lô cho phép bạn theo dõi được quá trình luân chuyển của sản phẩm. Khi mỗi sản phẩm có mã seri riêng, hệ thống có thể xác định được vị trí hiện tại của chúng dựa trên sự di chuyển cuối cùng của chúng.

Để kích hoạt khả năng truy xuất nguồn gốc, bạn thực hiện các bước sau chọn Điểm bán hàng (Point of Sale) > Sản phẩm (Products) > Sản phẩm (Products). Sau đó, chọn một sản phẩm và tick vào Theo dõi theo số seri duy nhất (Tracking By Unique Serial Number) trong tab Tồn kho (Inventory)
Bật cài đặt truy xuất nguồn gốc

Số seri và nhập lô

Bạn có thể nhập số seri ngay trong Điểm bán hàng (Point of Sale). Để làm như vậy, hãy chọn đơn bán hàng (sale order) hoặc báo giá (quotation) có chứa các sản phẩm được theo dõi. Sau đó, đồng ý tải Lots/Serial Numbers đã được liên kết với SO.
Cửa sổ bật lên để nhập số sê-ri

Các số theo dõi đã nhập sẽ xuất hiện bên dưới các sản phẩm được theo dõi. Bạn có thể sửa đổi chúng bằng cách nhấp vào nút xem danh sách bên cạnh các sản phẩm.
Cửa sổ bật lên để nhập số sê-ri

=> Xem thêmThêm đơn đặt hàng từ Pos của Odoo

Số seri và nhập lô

Nếu một sản phẩm được theo dõi có sẵn trong POS của bạn, việc thêm sản phẩm vào giỏ hàng sẽ pop-up một cửa sổ, nơi bạn có thể nhập hoặc quét số seri hoặc lô của sản phẩm. Để thêm nhiều sản phẩm được theo dõi giống nhau, hãy nhấp vào Enter để xác nhận và bắt đầu một dòng mới.
thêm số sê-ri và lô mới

Lưu ý
+ Thay đổi số lượng của sản phẩm được theo dõi bằng cách sử dụng nút tắt/mở để chuyển nút xem danh sách sang màu đỏ. Bấm vào đó để thêm lô và số seri còn thiếu.
+
(Các) Số Lô & Số Seri (Lot & Serial Number(s))cần thiết đối với các sản phẩm được theo dõi nhưng không bắt buộc. Có nghĩa là không nhất thiết phải quy số lô và số seri cho sản phẩm mới có thể hoàn thành việc bán hàng 


=> Xem thêm
Làm việc với số seri
Quản lý nhiều sản phẩm giống hệt nhau