Tính năng Lead Mining

Trong bất cứ doanh nghiệp nào, việc tìm kiếm các đầu mối tiềm năng (lead) luôn rất quan trọng trong việc giữ doanh nghiệp tăng trưởng. Chức năng Lead Mining (Khai thác khách hàng tiềm năng) cho phép bạn tạo ra các Khách tiềm năng mới trực tiếp từ cơ sở dữ liệu của mình. Các tiêu chí để lọc ra nhóm khách tiềm năng có thể kể đến Quốc gia, quy mô công ty, ngành nghề khách hàng tiềm năng đang hoạt động để có thể đặt mục tiêu đúng nhóm khách hàng.


Cấu hình

Để sử dụng tính năng này, vào CRM (CRM) > Cấu hình (Configuration)  > Cài đặt (Settings) và kích hoạt Lead Mining.


Bắt đầu khởi tạo các thẻ Tiềm năng

Trong giao diện CRM sẽ có một nút Generate Leads xuất hiện. Người dùng cũng có thể tạo các yêu cầu Khai thác khách hàng từ Cấu hình (Configuration) > Lead Mining Requests hoặc qua nút Generate Leads trong menu Tiềm năng (Leads) > Tiềm năng (Leads)


Khi bấm vào nút Generate Leads, một cửa sổ sẽ hiện lên để cài đặt các tiêu chí lọc.


Khi chọn nhóm công ty để lọc ra những liên hệ tương ứng với công ty, bạn có thể chọn thêm Chức vụ hoặc Thâm niên để tăng cường bộ lọc. Nếu bạn nhắm vào thị trường Châu Âu, cần lưu ý những quy chuẩn mới nhất của EU, tham khảo thêm tại đây.

Bạn có thể quyết định lọc dựa theo quy mô (số lượng nhân viên) của các công ty này, chọn lựa từ nhiều quốc gia, ngành nghề khác nhau.

Ngoài ra bạn có thể phân bổ các lead này cho các Nhóm bán hàng và các nhân viên kinh doanh khác nhau hay gắn thẻ để phân biệt các lead vừa tạo.

Chú ý: thẻ tiềm năng vừa được tạo bằng lead mining  sẽ có tên của công ty

Giá thành

Đây là một tính năng cần mua điểm để sử dụng, mỗi một tiềm năng được tạo ra sẽ tiêu tốn 1 điểm credit. Nếu bạn chọn thông tin chi tiết cho mỗi liên hệ, mỗi thông tin này sẽ tốn thêm 1 điểm credit. Để mua thêm điểm credit, bạn có thể vào CRM > Cấu hình > Thiết lập > Buy Credits hoặc vào Thiết lập > In-app Purchase > View my Service.