Thiết lập cấu hình cho trình kết nối Amazon trong Odoo

Đăng ký tài khoản Amazon của bạn trong Odoo 

Để thực hiện đăng ký tài khoản người bán Amazon của bạn trong Odoo, hãy vào phân hệ Bán hàng (Sales) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) > Trình kết nối (Connectors) > Đồng bộ hóa Amazon (Amazon Sync) > Tài khoản Amazon (Amazon Accounts) và nhấp Tạo (Create)

  1. Đặt tên dễ nhớ cho tài khoản của bạn (ví dụ Europe) và chọn Thị trường đăng ký (Sign-up Marketplace). Đây là thị trường đăng ký ban đầu của tài khoản người bán (ví dụ: nếu bạn tạo tài khoản của mình trên Amazon Đức, thị trường đăng ký của bạn sẽ là amazon.de)

  2. Sau khi lưu, nút liên kết với Amazon sẽ xuất hiện, bạn có thể nhấp vào đó để chuyển hướng đến trang đăng nhập Amazon hoặc trực tiếp đến trang chấp thuận nếu bạn đã đăng nhập. Tại đó, bạn cần xác nhận muốn Amazon cấp cho Odoo quyền truy cập vào tài khoản và dữ liệu liên quan của bạn.

  3. Amazon sẽ liên kết và chuyển hướng bạn đến Odoo, với tài khoản của bạn đã đăng ký.

Sau khi thiết lập tài khoản đăng ký, các thị trường có sẵn cho tài khoản này sẽ được đồng bộ hóa và liệt kê trong tab Thị trường (Marketplaces). Nếu muốn, bạn có thể xóa một số mặt hàng khỏi danh sách các thị trường được đồng bộ hóa để vô hiệu hóa tính năng đồng bộ của chúng.

Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu trong Amazon

Khi đơn đặt hàng trên Amazon được đồng bộ hóa, bạn cần tạo tối đa ba mục đơn đặt hàng trong Odoo cho mỗi sản phẩm được bán trên Amazon: một cho sản phẩm bán trên Amazon, một cho phí vận chuyển (nếu có) và một cho phí gói quà (nếu có).

Việc lựa chọn và thiết lập cơ sở dữ liệu của một mặt hàng trong đơn bán hàng cần khớp:

  • Tham chiếu nội bộ với mã SKU đối với mục sản phẩm bán trên Amazon 

  • Mã vận chuyển đối với mục phí giao hàng 

  • Mã gói quà đối với mục phí gói quà 

Đối với các sản phẩm trên sàn Amazom, các cặp sản phẩm được lưu dưới dạng Gợi ý từ Amazon (Amazon Offers) được liệt kê dưới nút trạng thái Gợi ý (Offers) trên biểu mẫu tài khoản. Phiếu mua hàng được tạo tự động khi thiết lập ghép sản phẩm và được sử dụng cho các đơn hàng tiếp theo để tra cứu mã SKU. Trong trường hợp không tìm thấy phiếu mua hàng nào có SKU phù hợp, thì tham chiếu nội bộ sẽ được sử dụng thay thế

Mẹo
Có thể ghép một mặt hàng trên sàn với một sản phẩm cụ thể bằng cách thay đổi sản phẩm hoặc SKU của phiếu mua hàng. Phiếu mua hàng có thể được tạo theo cách thủ công trong trường hợp nó chưa được thực hiện tự động. Việc này sẽ hữu ích nếu bạn không sử dụng tham chiếu nội bộ làm SKU hoặc bán sản phẩm trong các điều kiện khác nhau.

Nếu không tìm thấy sản phẩm cơ sở dữ liệu nào có tham chiếu nội bộ phù hợp cho SKU hoặc mã gói quà, thì sản phẩm cơ sở dữ liệu mặc định Amazon Sale sẽ được sử dụng. Trường hợp tương tự cũng được thực hiện với sản phẩm mặc định Amazon Shipping và mã vận chuyển.

Ghi chú
Để sửa đổi các sản phẩm mặc định, bạn cần kích hoạt chế độ nhà phát triển và điều hướng đến Bán hàng (Sales) > Cấu hình ( Configuration) > Cài đặt (Settings) > Trình kết nối (Connectors) > Amazon Sync > Sản phẩm mặc định (Default Products)

Thiết lập thuế cho sản phẩm 

Để các hoạt động bán hàng trên Amazon liên kết với Odoo có thể báo cáo thuế, thì thuế áp dụng cho các mặt hàng trong đơn bán hàng là thuế được đặt trên sản phẩm hoặc được xác định theo vị trí tài chính. Vì vậy, bạn cần đảm bảo bạn đã thiết lập thuế chính xác cho các sản phẩm của bạn trong Odoo hoặc theo vị trí tài chính, để tránh chênh lệch về tổng phụ giữa Seller Central và Odoo.

Ghi chú 
Trên sàn Amazon không nhất thiết phải áp dụng các loại thuế như được định cấu hình trong Odoo, nên có thể xảy ra trường hợp tổng số đơn đặt hàng từ Odoo chênh lệch vài trăm đồng so với tổng số đơn đặt hàng trên Seller Central. Sự chênh lệch này có thể được giải quyết bằng cách loại bỏ khi đối chiếu các khoản thanh toán trong Odoo.

Thêm một thị trường không được hỗ trợ 

Một số thị trường Amazon, như Amazon Brazil sẽ không được tạo theo mặc định vì nó không được Odoo hỗ trợ chính thức. Tuy nhiên, vẫn có thể tương thích với tài khoản người bán của bạn. Bạn có thể thêm thủ công những thị trường này nếu muốn sử dụng chúng. Xem tại đây để biết danh sách đầy đủ các thị trường được hỗ trợ ban đầu.

Mẹo
Để tìm hiểu xem một thị trường cuối cùng có tương thích hay không, hãy kiểm tra Tài liệu của Amazon. Thị trường phải thuộc cùng khu vực với tài khoản người bán của bạn.

Để thêm thị trường mới không được hỗ trợ, hãy kích hoạt chế độ nhà phát triển 

Sau khi hoàn tất, hãy chuyển đến Bán hàng (Sales) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) > Trình kết nối (Connectors) > Amazon Sync > Amazon Marketplaces, để tạo một thị trường mới. Nhập ID thị trường và chọn Khu vực Amazon cho thị trường của bạn, xem tại Tài liệu Amazon cho ID thị trường và URL Trung tâm người bán như được mô tả trong Tài liệu Amazon cho URL trung tâm người bán .

Đặt tên của thị trường mới Amazon.<country code>; để dễ dàng truy xuất nó (ví dụ: Amazon.se). Các trường Mã định danh API (API Identifier), Khu vực (Region)URL Trung tâm người bán (Seller Central URL) phải giữ các giá trị MarketplaceId, vùng Amazon đã chọn và các giá trị URL Trung tâm người bán (Seller Central URL) từ Tài liệu Amazon

Sau khi thị trường được lưu, hãy cập nhật cấu hình Tài khoản Amazon bằng cách đi tới Bán hàng (Sales) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) > Trình kết nối (Connectors) > Amazon Sync > Tài khoản Amazon (Amazon Accounts). Mở tài khoản mà bạn muốn sử dụng với thị trường mới, đến tab Thị trường (Marketplaces) và nhấp chọn Cập nhật thị trường (Update available marketplaces) có sẵn (hoạt ảnh sẽ xác nhận sự thành công của hoạt động). Những thị trường mới sẽ tự động được thêm vào danh sách các thị trường được đồng bộ hóa. Trường hợp thị trường mới không được thêm vào danh sách, điều đó có nghĩa là nó không tương thích hoặc không có sẵn cho tài khoản người bán của bạn.

Quan trọng
Vì các thị trường này được thêm vào một cách thủ công, không được Odoo chính thức hỗ trợ, nên có thể không đảm bảo việc thêm một thị trường như được mô tả ở trên sẽ hoạt động bình thường và đây trường hợp này không thể coi là lỗi khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Odoo.
=> Xem thêm 
Các tính năng của trình kết nối Amazon 
Quản lý đơn đặt hàng trong Amazon trên Odoo