Theo dõi quá trình ghé trang của khách tiềm năng

Theo dõi các trang web để nắm rõ các luồng thông tin về những gì khách ghé trang của bạn đang quan tâm.

Nếu khách ghé trang điền vào mẫu liên hệ trên trang, mỗi hoạt động của họ trên các trang đã được theo dõi sẽ tự động ghi nhận vào thẻ Tiềm năng/Cơ hội tương ứng.

Cấu hình

Để sử dụng tính năng này, hãy cài thêm mô-đun miễn phí tên là Chấm điểm Khách tiềm năng (Lead Scoring) trong giao diện app (chỉ hỗ trợ trên phiên bản Odoo Enterprise).

../../../../_images/prospect_visits01.png

Theo dõi các trang web

Đến bất cứ trang tĩnh nào bạn muốn theo dõi, trong menu Quảng cáo (Promote) sẽ xuất hiện menu Tối ưu hóa SEO (Optimize SEO)

../../../../_images/prospect_visits02.png

Ở đây sẽ xuất hiện một mục đánh dấu tên Theo dõi trang (Track Page) để chọn theo dõi trang này.

../../../../_images/prospect_visits03.png

Xem các trang các khách tiềm năng/cơ hội đã ghé thăm

Mỗi khi một thẻ tiềm năng/cơ hội được tạo ra từ mẫu liên hệ, toàn bộ những trang khách hàng đã ghé thăm sẽ được ghi nhận lại. Người dùng có hai cách để xem các trang này, trên góc phải của thẻ tiềm năng, cơ hội sẽ có một nút Lượt xem trang (Page Views) hoặc thông tin này sẽ được hiển thị trong khung chat cạnh form view.

../../../../_images/prospect_visits04.png

../../../../_images/prospect_visits05.png

Tính năng này sẽ không hiển thị những trang được ghé nhiều lần.