Thêm đơn đặt hàng từ Pos Odoo

Trong lĩnh vực bán lẻ, đôi khi bạn cần tạo đơn hàng trực tiếp từ PoS. Và bạn có thể làm điều này một cách dễ dàng vì phân hệ PoS của Odoo đã được tích hợp hoàn toàn với phân hệ Sales, nghĩa là bạn có thể tạo đơn hàng/báo giá và thanh toán trực tiếp từ điểm bán hàng của mình.

Chọn đơn hàng bán hàng 

Từ phân hệ Điểm bán hàng (PoS), hãy mở một phiên mới. Sau đó, nhấp vào Báo giá / Đơn hàng (Quotations/Orders) để xem danh sách đầy đủ các báo giá và đơn hàng đã tạo trên ứng dụng bán hàng.
Quotations and sales order button on the Point of Sale interface

Ghi chú
Để dễ dàng tìm kiếm đơn hàng bán hàng như mong muốn,, bạn có thể lọc danh sách tại khách hàng (Customer) hoặc trên tham chiếu đơn hàng (Oder reference) . Bạn cũng có thể chọn cụ thể tên khách hàng trước khi nhấp vào Báo giá / Đơn đặt hàng (Quotations/Orders) để rút ngắn danh sách, dễ dàng tìm kiếm 

Áp dụng thanh toán trả trước hoặc giải quyết đơn đặt hàng 

Từ danh sách đơn đặt hàng đã lọc ở trên, bạn chọn một đơn đặt hàng để thanh toán 
list view of sales orders and quotations

Bạn có thể thực hiện 

  • Thanh toán một phần đơn đặt hàng : sau khi nhấp vào Áp dụng khoản trả trước (Apply a down payment), hãy nhập phần trăm trả trước mà bạn đã thỏa thuận với khách trả. Sau đó, bấm vào OK và tiến hành đặt hàng.

  • Giải quyết xong đơn hàng : bấm vào Giải quyết đơn hàng (Settle the order) để thanh toán cho tổng đơn hàng đã bán.

Ghi chú
Khi bạn thanh toán đơn đặt hàng, khoản thanh toán trước được áp dụng sẽ tự động được khấu trừ vào tổng số tiền.