Sử dụng ngày hết hạn trong báo giá để thúc đẩy khách hàng

Để thúc đẩy khách hàng hành động sớm như mong muốn, bạn cần đặt ra thời hạn trong báo giá gửi kèm. Điều này sẽ kích thích họ bởi tâm lý sợ bỏ lỡ giao dịch tốt. Đồng thời, cũng cho phép bạn dễ dàng làm việc với khách hàng  trong trường hợp sau này phải thực hiện một đơn đặt hàng với mức giá cao hơn nhằm mang lại lợi nhuận.

Đặt thời hạn

Tại phân hệ Bán hàng (Sales) của Odoo, bạn có thể thêm Ngày hết hạn (Expiration Date) ngay lập tức từ báo giá hoặc đơn đặt hàng gửi khách.Áp dụng thời hạn trong các mẫu báo giá 

Bạn có thể thêm thời hạn cho mọi mẫu báo giá được tạo. Bất cứ khi nào mẫu báo giá cụ thể được chọn và sử dụng để báo giá đến khách hàng, thời hạn liên quan sẽ được tự động áp dụng. Trước khi tiến hành tạo thời hạn cho mẫu báo giá, bạn cần xem qua Sử dụng mẫu báo giá để tối ưu việc sử dụng.


Mẹo
Khi nhấp vào “Xem trước của khách hàng”, bạn sẽ biết được thời hạn còn lại cho việc chốt đơn của khách. Đối với thông tin của bạn, số ngày sẽ giống như những ngày được đề cập trong mẫu báo giá.