Sử dụng mã vạch trong PoS

Nhằm nâng cao hiệu quả của nhân viên điểm bán cũng như tiết kiệm thời gian của nhân viên và khách hàng, sử dụng máy quét mã vạch xử lý đơn hàng một cách thuận tiện sẽ là phương án phù hợp.

Cấu hình 

Để sử dụng máy quét mã vạch, bạn hãy vào phân hệ Điểm bán hàng (Point of sale) > Cấu hình (Configuration) > Điểm bán hàng (Point of sale)  và chọn giao diện PoS của bạn.

Trong danh mục Thiết bị kết nối (Connected Devices), bạn sẽ thấy mục Máy quét mã vạch, hãy tick vào nó.

Gán mã vạch

Thêm mã vạch vào sản phẩm 

Để sử dụng tính năng này trong POS, sản phẩm của bạn phải được chỉ định mã vạch. Để làm như vậy, hãy đi tới Điểm bán hàng (Point of Sale) > Sản phẩm ( Products) > Sản phẩm (Products) và mở biểu mẫu sản phẩm . Thêm số mã vạch vào trường Mã vạch trong tab Thông tin chung (General Information)

Gửi nhân viên của bạn 

Để thêm số nhận dạng cho nhân viên, hãy truy cập ứng dụng Nhân viên (Employees) và mở biểu mẫu nhân viên (Employee form) Chọn số nhận dạng cho nhân viên của bạn và điền vào trường Mã PIN  (PIN code) trong tab Cài đặt nhân sự (HR Settings).

Sử dụng mã vạch

Quét sản phẩm

Quét mã vạch của sản phẩm bằng máy quét mã vạch. Làm như vậy sẽ thêm nó trực tiếp vào giỏ hàng. Để thay đổi số lượng, hãy quét sản phẩm nhiều lần nếu cần hoặc nhấp vào Số lượng (Qty) và nhập số lượng sản phẩm bằng bàn phím.

Bạn cũng có thể nhập số mã vạch theo cách thủ công vào thanh tìm kiếm để tìm kiếm sản phẩm. Sau đó, nhấp vào nó để thêm nó vào giỏ hàng.

Đăng nhập nhân viên

Bạn cũng có thể sử dụng máy quét mã vạch để đăng nhập nhân viên của mình. Để làm như vậy, hãy hạn chế quyền truy cập vào POS và sử dụng mã vạch để đăng nhập nhân viên của bạn vào POS của bạn.