Sắp xếp công việc bằng tính năng Lên công việc

Khi lên kế hoạch công việc, ban có thể để tình trạng sai sót bằng cách đưa ra các hoạt động cụ thể cho các đầu việc tiếp theo cần làm. Việc này còn có thể giúp tránh được các khung thời gian bị lãng phí, cũng như tránh tình trạng chồng chéo các đầu việc cần làm của nhân viên.


Tôi có thể lên lịch các công việc cần làm ở đâu?

Từ giao diện chính của Odoo, bấm vào Menu Công việc (biểu tượng đồng hồ trên thanh menu)

Xem trang khách hàng tiềm năng crm nhấn mạnh menu hoạt động cho Odoo Discuss

Lên kế hoạch các hoạt động

Để lên kế hoạch cho một công việc, bạn có thể bấm vào nút Lên công việc (Schedule) trong khung thông tin kế form view hoặc từ giao diện thẻ kanban.

View of crm leads and the option to schedule an activity for Odoo Discuss

Cấu hình loại hoạt động

Một số loại hoạt động đã được cấu hình sẵn để chọn mặc định trong Odoo (gọi điện, lên lịch hẹn, nhắn tin...). Nếu muốn cấu hình thêm loại hoạt động, có thể bấm vào Thiết lập Setting) > Loại hoạt động (Activity Type)

Mẹo:
Nếu bạn cần tạo một hoạt động tự động lên lịch hẹn trong giao diện Lịch (Calendar), hãy cài Kiểu hoạt động thành Cuộc họp

Tự gợi ý hoạt động tiếp theo

Odoo cho phép bạn lên lịch một chuỗi các hoạt động bằng cách cấu hình thêm trong tính năng Hoạt động tiếp theo được Khuyến nghị.

View of an activity type form emphasizing the field recommended next activities for Odoo Discuss

Khi hoạt động đã xong, có thể hoàn thành công việc này bằng nút Hoàn thành và Kế hoạch tiếp theo (Done & Schedule)

View of an activity being schedule emphasizing the recommended activities field being shown for Odoo Discuss

=> Xem thêm
Bắt đầu với thảo luận
Giao tiếp hiệu quả bằng các kênh