Làm thế nào để định cấu hình eBay trong Odoo?

Tạo mã thông báo Ebay

Để tạo mã thông báo, bạn cần tạo tài khoản nhà phát triển trên cổng thông tin nhà phát triển. Sau khi đã đăng nhập, bạn có thể tạo  Sandbox KeysProduction Keys bằng cách nhấp vào các nút tương ứng.


Sau khi tạo khóa, bạn có thể nhận được mã thông báo người dùng. Để làm như vậy, hãy nhấp vào liên kết Nhận Mã thông báo Người dùng (Get a User Token) ở cuối trang. Đi đến biểu mẫu, đăng nhập bằng tài khoản eBay của bạn và bạn sẽ nhận được các khóa và mã thông báo cần thiết để định cấu hình mô-đun trong Odoo.

Thiết lập mã thông báo trong Odoo?

Để thích hợp tích hợp được eBay, bạn cần vào phân hệ Bán hàng (Sales) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings)


Trước tiên, bạn hãy chọn Sandbox hoặc Production. Sau đó điền thông tin vào các trường Khóa nhà phát triển (Developer Key), Mã thông báo (Token), Khóa ứng dụng (App Key), Khóa cảnh báo (Cert Key) và lưu các thay đổi.

Sau khi tải lại trang, bạn cần đồng bộ hóa thông tin từ eBay. Nhấn vào Đồng bộ hóa quốc gia và đơn vị tiền tệ (Sync countries and currencies), sau đó bạn có thể điền vào tất cả các trường khác.

Khi tất cả các trường đã được điền, bạn có thể đồng bộ hóa các danh mục và chính sách bằng cách nhấp vào các nút tương ứng.

Chấp nhận thông báo xóa tài khoản 

Kể từ tháng 9 năm 2021, eBay yêu cầu hỗ trợ thông báo xóa/đóng tài khoản của khách hàng. Do đó, khi eBay nhận được yêu cầu xóa tài khoản, tất cả các đối tác của eBay phải xác nhận việc tiếp nhận yêu cầu và thực hiện thêm hành động nếu cần.

Odoo là điểm cuối thông báo để nhận các thông báo đó, xác nhận việc tiếp nhận yêu cầu và xử lý nhóm hành động đầu tiên để ẩn danh chi tiết tài khoản trong Danh bạ (Contacts) và xóa quyền truy cập của khách hàng vào cổng.

Quan trọng
Đảm bảo thiết lập chính xác đăng ký của bạn với thông báo xóa tài khoản thị trường vì eBay có thể tạm thời vô hiệu hóa tài khoản eBay liên quan cho đến khi hoàn tất đăng ký.

Truy xuất điểm cuối chi tiết từ Odoo

Bạn có thể tìm thấy chi tiết điểm cuối trong phân hệ Bán hàng (Sales) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) ‣ eBay và nhấp vào Tạo mã thông báo(Generate Token) để lấy mã thông báo xác minh (Verification Token) của bạn.


Đăng ký nhận thông báo xóa tài khoản 

Đăng nhập vào cổng nhà phát triển của eBay và đi tới Cảnh báo & Thông báo (Alerts & Notifications)


Để đăng ký nhận thông báo xóa/đóng, bạn cần điền một số thông tin chi tiết:

 • Địa chỉ email (email address) để gửi thông báo nếu không thể truy cập được điểm cuối.

 • Chi tiết điểm cuối (endpoint details):

  • URL đến điểm cuối thông báo xóa tài khoản của Odoo

  • Mã thông báo xác minh

Ghi chú:
Bạn có thể chỉnh sửa hai trường cuối cùng khi trường địa chỉ email được điền.

Xác minh kết nối với điểm cuối 

Sau khi thiết lập chi tiết điểm cuối đã truy xuất trong bảng điều khiển của eBay, hãy xem xét kiểm tra khả năng kết nối bằng nút Gửi thông báo kiểm tra (Send Test Notification)

Bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận sau: “Thông báo kiểm tra đã được gửi thành công!” (A test notification was sent successfully!)

Sử dụng phương pháp đồng bộ hóa đã cập nhật 

Nếu bạn có nhiều sản phẩm, API eBay đôi khi có thể từ chối một số lệnh đồng bộ hóa do giới hạn dựa trên thời gian về số lượng yêu cầu mà eBay thực thi.

Để khắc phục vấn đề này, một cơ chế thực hiện mới đã được phát triển. Tuy nhiên, cơ chế cập nhật này bị tắt theo mặc định để tránh việc 2 hệ thống chạy song song trong các cài đặt hiện có.

Để chuyển sang cơ chế đồng bộ hóa mới, bạn thực hiện các bước sau:

 1. Kích hoạt chế độ nhà phát triển.

 2. Đi tới Cài đặt (Settings) > Kỹ thuật (Technical) > Hành động đã lên lịch (Scheduled Actions)

 3. Lưu trữ các hành động đồng bộ hóa cũ (cả hai đều có tên là Ebay: cập nhật trạng thái sản phẩm (Ebay: update product status))

 4. Kích hoạt các hành động đồng bộ hóa mới ( Ebay: nhận đơn đặt hàng mới (Ebay: get new orders) chạy 15 phút một lần theo mặc định và Ebay: đồng bộ hóa kho hàng (Ebay: synchronise stock )(đối với đồng bộ hóa 'nhận đơn đặt hàng mới') chạy mỗi ngày một lần theo mặc định)

 5. Đảm bảo rằng Ngày thực hiện tiếp theo (Next Execution Date) cho cả hai hành động này là gần nhất trong tương lai.

Bắt đầu từ ngày thực hiện tiếp theo, phương thức mới sẽ được sử dụng thay cho phương thức cũ