Kinh doanh theo hình thức đăng ký

Việc bán các sản phẩm/dịch vụ theo hình thức đăng ký sẽ mang lại cho doanh nghiệp doanh thu dự đoán được, giúp bạn lập kế hoạch trước dễ dàng hơn nhiều.

Thực hiện một gói đăng ký từ một đơn đặt hàng bán hàng 

Từ phân hệ Odoo Bán hàng (Sales), hãy tạo báo giá cho khách hàng và chọn sản phẩm đăng ký mà bạn đã tạo trước đó từ phân hệ Đăng ký (Subscriptions).
Khi bạn xác nhận việc bán hàng, gói đăng ký sẽ được tạo tự động. Bạn sẽ thấy một liên kết trực tiếp từ đơn bán hàng đến Đăng ký ở góc trên bên phải.