Khi nào bạn nên sử dụng gói, đơn vị đo lường hoặc bao bì đặc biệt?

Đơn vị đo lường 

Đơn vị đo lường được hiểu là đơn vị chỉ định được sử dụng để quản lý một sản phẩm. Trong Odoo, bạn có thể chỉ định đơn vị đo lường mà bạn quản lý kho hàng của mình và đơn vị đo lường được sử dụng khi mua sản phẩm cho nhà cung cấp của bạn.

Việc chuyển đổi (conversion) giữa các đơn vị đo lường khác nhau được thực hiện tự động trên Odoo. Tuy nhiên, điều kiện duy nhất là tất cả các đơn vị phải cùng loại (Đơn vị, Trọng lượng, Thể tích, Chiều dài,…)

Ví dụ: bạn cần thiết lập quy tắc sắp xếp trứng để dễ quản lý, số lượng được thêm vào trong đơn đặt hàng được tạo tự động sẽ là hàng chục, nhưng khi nhập vào kho có thể thiết lập là đơn vị.

Các gói 

Gói hàng được hiểu là vật chứa đựng trong đó bạn đặt một hoặc một số sản phẩm từ một lần chọn. Ví dụ: khi bạn giao một sản phẩm, bạn có thể quyết định tách số lượng thành hai gói khác nhau. Sau đó, Odoo cho phép bạn xuất một báo cáo với số lượng sản phẩm cho mỗi gói.

Để tách một giao hàng thành các gói khác nhau, bạn sẽ phải đặt số lượng đã thực hiện thành số lượng gói mong muốn, sau đó nhấp vào “ĐÓNG GÓI” (PUT IN PACK) để thực hiện việc này cho từng gói.Bao bì

Bao bì là vật chứa đựng bảo vệ sản phẩm của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang bán máy tính, bao bì sẽ chứa máy tính cùng các tư liệu sản phẩm và phích cắm điện.

Ở Odoo, thẻ đóng gói được sử dụng cho các mục đích chỉ dẫn trên các đơn đặt hàng. Chúng có thể được chỉ định trên biểu mẫu sản phẩm, trong tab hàng tồn kho.Ghi chú:
Một công dụng hữu ích khác của bao bì là dùng để tiếp nhận sản phẩm. Bằng cách quét mã vạch của bao bì, Odoo thêm số lượng đơn vị có trong bao bì khi lấy hàng.