In đơn đặt hàng ngay tại nhà bếp hoặc quầy bar

Để tinh gọn quy trình làm việc giữa bộ phận nhận order và bộ phận chế biến, việc in các đơn hàng được thực hiện trên giao diện PoS ngay trong nhà bếp hoặc quầy bar sẽ là một việc thuận tiện cho quy trình cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng khi hạn chế được những sai sót không đáng có.

Kích hoạt máy in quầy bar/bếp

Để kích hoạt tính năng In đơn hàng (Order printing), hãy chuyển đến Điểm bán hàng (Point of Sales) > Cấu hình (Configuration) > Điểm bán hàng (Point of Sales) và chọn giao diện PoS của bạn.

Trong danh mục IoT Box / Hardware Proxy, bạn sẽ tìm thấy Máy in đặt hàng (Order Printers). Lưu ý rằng bạn cần có IoT Box để kết nối Máy in của bạn với PoS.

Thêm máy in

Trong phần menu cấu hình (configuration), sẽ có tùy chọn Order Printers, bạn cần chọn để tiến hành thêm máy in.
../../../../_images/kitchen_printing01.png

In đơn đặt hàng nhà bếp/quầy bar 
../../../../_images/kitchen_printing02.png

Bạn chọn hoặc tạo mới một máy in

In đơn hàng trong nhà bếp/quầy bar

Trên giao diện PoS của bạn, bạn sẽ thấy có nút Đặt hàng (Order)
../../../../_images/kitchen_printing03.png

Khi bạn nhấp vào, máy sẽ in ra tại nhà bếp hoặc quầy bar của bạn.