Gửi hóa đơn chiếu lệ

Hóa đơn chiếu lệ là một hóa đơn rút gọn hoặc ước tính trước khi giao hàng. Nó ghi chú loại và số lượng hàng hóa, giá trị của chúng và các thông tin quan trọng khác (nếu cần) như trọng lượng và phí vận chuyển. 

Hóa đơn chiếu lệ thường được sử dụng làm hóa đơn sơ bộ kèm theo báo giá hoặc cho các mục đích hải quan trong nhập khẩu. Chúng khác với hóa đơn thông thường ở chỗ không phải là yêu cầu hoặc yêu cầu thanh toán.

Kích hoạt tính năng

Vào phân hệ Bán hàng (Sales) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) và kích hoạt tính năng Pro-Forma InvoiceTừ bất kỳ báo giá hoặc đơn đặt hàng nào, bạn đều có thể chọn gửi hóa đơn chiếu lệ.


Gửi hóa đơn chiếu lệ

Từ bất kỳ báo giá hoặc đơn đặt hàng nào, bạn biết có một tùy chọn để gửi hóa đơn chiếu lệ.


Khi bạn nhấp chọn Gửi (Send), Odoo sẽ gửi một email có đính kèm hóa đơn chiếu lệ.
../../../../_images/proforma03.png