Giao hàng và xuất hóa đơn đến các địa chỉ khác nhau

Với phân hệ bán hàng trên Odoo, bạn có thể cài đặt cấu hình với nhiều địa chỉ khác nhau để giao hàng và lập hóa đơn cho cùng một khách hàng. Đây là tính năng vô cùng thuận tiện cho doanh nghiệp bạn. Vì trên thực tế, việc một khách hàng có nhu cầu giao đến nhiều địa chỉ nhận và thanh toán hóa đơn là không ít

Kích hoạt tính năng 

Vào phân hệ Bán hàng (Sales) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Setting) và kích hoạt tính năng Địa chỉ khách hàng (Customer Addresses)

Định cấu hình biểu mẫu liên hệ

Điều hướng đến ứng dụng Danh bạ (Contacts) hoặc đến Bán hàng (Sale) > Đơn hàng (Orders) > Khách hàng (Customers)) và nhấp vào một khách hàng để mở biểu mẫu liên hệ của họ.

Trong tab Danh bạ & Địa chỉ (Contacts & Addresses), nhấp vào Thêm (Add)


Sau đó, chọn loại địa chỉ để thêm vào biểu mẫu liên hệ (tức là Địa chỉ hóa đơn (Invoice Address) hoặc Địa chỉ giao hàng (Delivery Address))


Nhập thông tin địa chỉ. Sau đó bấm Lưu & Đóng (Save & Close) để lưu địa chỉ và đóng cửa sổ Tạo mới liên hệ (Create Contact). Hoặc, nhấp vào Lưu & Tạo Mới (Save & Create) để lưu địa chỉ này và ngay lập tức nhập một địa chỉ khác.

Thêm địa chỉ từ biểu mẫu liên hệ

Khi một khách hàng được thêm vào báo giá, các trường Địa chỉ Hóa đơn (Invoice Address) và Địa chỉ Giao hàng (Delivery Addresssẽ tự động điền theo các địa chỉ được chỉ định trên biểu mẫu liên hệ của khách hàng.

 

Địa chỉ Hóa đơn (Invoice Address) và Địa chỉ Giao hàng (Delivery Address) cũng có thể được chỉnh sửa trực tiếp từ báo giá bằng cách nhấp vào nút Liên kết nội bộ  (Internal link) bên cạnh mỗi dòng địa chỉ.

Những địa chỉ này có thể được cập nhật bất cứ lúc nào để đảm bảo lập hóa đơn và giao hàng chính xác.