Gia hạn đăng ký

Đặc điểm chính của mô hình kinh doanh thuê bao là tính chất định kỳ của các khoản thanh toán. Trong mô hình này, khách hàng trả một số tiền định kỳ để đổi lấy quyền truy cập vào sản phẩm hoặc dịch vụ.

Việc gia hạn đăng ký là quá trình được thực hiện bởi mỗi khách hàng khi sẵn sàng cho một đăng ký tiếp theo 

Mỗi người đăng ký trải nghiệm quá trình gia hạn này hàng tháng, hàng năm hoặc đôi khi nhiều hơn, tùy thuộc vào thời hạn của hợp đồng. Hầu hết các công ty đăng ký chọn tự động hóa quy trình gia hạn của họ, nhưng trong một số trường hợp vẫn ưu tiên gia hạn đăng ký thủ công.

Với phân hệ Đăng ký (Subscriptions), bạn có thể áp dụng mọi loại hình đăng ký gia hạn chỉ trong một phần mềm, đề xuất gia hạn đăng ký tự động cho khách hàng của bạn (cũng như đăng ký thủ công) và cuối cùng, dễ dàng lọc và tìm thấy tất cả đăng ký của bạn để gia hạn (với sự trợ giúp của thẻ Để gia hạn (To renew).

Gia hạn đăng ký đầu tiên của bạn 

Trước khi gia hạn đăng ký, hãy nhớ tham khảo qua các tài liệu về Tạo báo giá bằng các sản phẩm đăng ký. Sau khi được xác nhận, báo giá sẽ trở thành đơn đặt hàng và đăng ký mới sẽ tự động được tạo. Do đó, đăng ký này có trạng thái Đang xử lý (In progress). Từ đó, bạn có thể gia hạn đăng ký. Trong tab Thông tin khác (Other Info), bên dưới phần Gia hạn (To Renew), bạn có thể kích hoạt tùy chọn Gia hạn (To renew). Khi được kích hoạt, một thẻ màu vàng sẽ tự động xuất hiện ở góc trên bên phải của đăng ký.
Gia hạn đăng ký của bạn với Đăng ký Odoo

Quan trọng 
Thẻ Để gia hạn (To renew) tự động được đánh dấu khi thanh toán không thành công. Chỉ báo này cũng xuất hiện trên cổng thông tin khách hàng. Để hình dung khách hàng sẽ thấy những gì, bạn chỉ cần nhấp vào nút Khách hàng xem trước (Customer preview). Thẻ Để gia hạn (To renew) xuất hiện ở góc trên cùng bên phải.
Bản xem trước của khách hàng về việc gia hạn với Đăng ký Odoo

Khi đăng ký cần được gia hạn, bạn có thể sử dụng một nút mới được gọi là Báo giá gia hạn . Bằng cách nhấp vào nó, một bảng báo giá mới sẽ được tạo. Từ đó, bắt đầu quy trình bán hàng cơ bản cho phép bạn gửi báo giá qua email cho khách hàng của mình hoặc để xác nhận. Tốt hơn hết là bạn nên gửi báo giá qua email cho khách hàng của mình để họ xác nhận, sau đó xác nhận trong phân hệ Bán hàng (Sales).

Ghi chú 
Trong phần Trò chuyện (Chatter) của báo giá mới này, có đề cập rằng “Lệnh gia hạn này đã được tạo từ lần đăng ký trước” (This renewal order has been created from the previous subscription). Sau khi được khách hàng xác nhận, báo giá này sẽ trở thành đơn đặt hàng và một đơn hàng mới được đề cập ở góc trên bên phải của đăng ký.
Gia hạn báo giá với Đăng ký Odoo
Bằng cách nhấp vào nút Bán hàng (Sales), bạn có một bản tóm tắt các đơn hàng bán hàng của mình trong chế độ xem danh sách. Sự khác biệt duy nhất giữa hai trích dẫn của bạn là mô tả bên dưới danh mục Quản lý đăng ký. Ở đó, bạn có thể dễ dàng hình dung ra cái nào là gia hạn của mình.
Gia hạn dưới dạng biểu mẫu Quản lý đăng ký trong Đăng ký Odoo

Nhắc nhở các đăng ký của bạn để gia hạn

Cuối cùng, nếu bạn muốn trực quan hóa tất cả các đăng ký của mình và dễ dàng tìm thấy những đăng ký đó để gia hạn, bạn có thể đi tới trang tổng quan Đăng ký (Subscriptions dashboard) của mình và sử dụng bộ lọc Để gia hạn (To renew)

Chế độ xem danh sách của tất cả các đăng ký và sử dụng bộ lọc để gia hạn trong Đăng ký Odoo


=> Xem thêm
Sử dụng các mẫu đăng ký
Thêm sản phẩm đăng ký
Tạo báo giá bằng cách sử dụng các sản phẩm đăng ký