Dùng chữ ký điện tử xác nhận đơn hàng

Chữ ký điện tử cũng giống như một "dấu vân tay số". Khi sử dụng chữ ký điện tử trên Odoo, đơn hàng sẽ tự động được xác nhận. Cả doanh nghiệp và khách hàng đều sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian khi sử dụng tính năng này, thay vì theo quy trình truyền thống.

Kích hoạt tính năng chữ ký điện tử

Trong phân hệ Bán hàng (Sales) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Setting) và kích hoạt tính năng Ký nhận trực tuyến (Online Signature)


Ghi chú
Nếu bạn đã đọc qua bài viết Sử dụng Mẫu báo giá (Quotation templates), bạn sẽ biết cách kích hoạt tính năng Ký trực tuyến này trên mỗi mẫu báo giá bạn dùng, dưới thẻ Xác nhân. Ví dụ như: 

How to enable online signature on Odoo Sales?

Xác nhận đơn hàng kèm theo chữ ký

Khi gửi đơn hàng cho đối tác, họ có thể xác nhận và ký trực tuyến ngay. Khi nhấn vào nút Sign&Pay, khách hàng được quyền chọn giữa tự vẽ chữ ký của mình, tự động điền vào chỗ trống hoặc tải một chữ ký có sẵn (hoặc file trên máy tính). Bên dưới là một ví dụ của chữ ký trực tuyến:

How to confirm an order with a signature on Odoo Sales?

Khi đã ký, bạn sẽ được chọn hình thức thanh toán tương ứng. Lúc này, báo giá đã được xác nhận, thanh toán và một đơn giao hàng sẽ được Odoo khởi tạo tự động trong hệ thống.

Mẹo 
Hãy lưu ý rằng phiếu giao hàng chỉ được sinh ra đối với loại sản phẩm lưu kho, và chỉ khi doanh nghiệp có cài đặt phân hệ Kho vận của Odoo
=> Xem thêm
Sử dụng mẫu báo giá