Chế độ nhà phát triển (chế độ gỡ lỗi)

Chế độ nhà phát triển (hoặc chế độ gỡ lỗi) cho phép bạn truy cập vào các công cụ bổ sung và nâng cao.

Kích hoạt thông qua cài đặt 

Thực hiện các thao tác Cài đặt (Settings) > Kích hoạt chế độ nhà phát triển (Activate the developer mode)


Ghi chú
Kích hoạt chế độ nhà phát triển (với nội dung) (Activate the developer mode (with assets)) được phân quyền sử dụng bởi các nhà phát triển
Kích hoạt chế độ nhà phát triển (với nội dung kiểm tra) (Activate the developer mode (with tests assets)) được phân quyền sử dụng bởi các nhà phát triển và người kiểm tra.

Sau khi chế độ nhà phát triển được kích hoạt, tùy chọn Hủy kích hoạt chế độ nhà phát triển (Deactivate the developer mode) sẽ được hiển thị 

Kích hoạt thông qua tiện ích mở rộng của trình duyệt 

Tìm kiếm Odoo Debug trong trình duyệt web. Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy một biểu tượng mới được hiển thị trên thanh công cụ của trình duyệt.

Đối với tiện ích Odoo Debug, một lần nhấp chuột sẽ kích hoạt phiên bản bình thường của chế độ, trong khi nhấp đúp chuột sẽ kích hoạt nó với nội dung. Để hủy kích hoạt, hãy sử dụng một cú nhấp chuột.


Kích hoạt thông qua bảng lệnh

Bạn có thể thông qua công cụ bảng lệnh có lệnh để kích hoạt chế độ gỡ lỗi bằng cách nhấn phím tắt Ctrl+K, sau đó gõ debug: một lệnh sẽ hiển thị để kích hoạt chế độ gỡ lỗi. 


Kích hoạt trong URL

Trong URL, thêm ?debug=1 hoặc ?debug=true sau trang web. Để hủy kích hoạt chế độ gỡ lỗi, hãy thêm ?debug=0 vào.


Mẹo
Các chế độ bổ sung có sẵn cho nhà phát triển bạn có thể tham khảo:?debug=assets để  bật chế độ nội dung và ?debug=tests để bật chế độ thử nghiệm.

Xác định vị trí các công cụ của chế độ

Để truy cập các công cụ trong chế độ Nhà phát triển, bạn có thể nhấp vào nút Mở Công cụ dành cho nhà phát triển (Open Developer Tools)  (biểu tượng nằm trên tiêu đề của các trang của bạn). Menu này chứa các công cụ bổ sung hữu ích để hiểu hoặc chỉnh sửa dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như chế độ xem hoặc hành động. Nó chứa một số mục menu hữu ích như:

  • Chỉnh sửa hành động

  • Quản lý bộ lọc

  • Chỉnh sửa chế độ xem hiện tại

  • Xem fields view get

Và còn nhiều mục khác.