Cài đặt Bản cập nhật API đối tác bán hàng của Amazon

 Bắt đầu từ tháng 7 năm 2022, do sự thay đổi trong API của Amazon, Amazon Connector cần được cập nhật để tiếp tục trao đổi thông tin với Amazon. Điều này cũng giúp bạn thiết lập Trình kết nối dễ dàng hơn.

Ghi chú
Nếu cơ sở dữ liệu Odoo của bạn được tạo sau khi bản cập nhật được phát hành, thì modules cập nhật sẽ tự động được cài đặt. Để kiểm tra xem modules này đã được cài đặt chưa, hãy chuyển đến Ứng dụng (Apps), xóa Apps, bộ lọc và tìm kiếm Amazon. Nếu modules Amazon/Selling Partner API Patch đã có và được đánh dấu đã cài đặt,  thì cơ sở dữ liệu Odoo của bạn đã được cập nhật và bạn có thể tiến hành bước thiết lập Trình kết nối Amazon.

Cập nhật Odoo lên các bản phát hành mới 

Cơ chế xác thực mới được cung cấp thông qua một modules Odoo mới. Và để cài đặt chúng, bạn phải đảm bảo rằng mã nguồn Odoo của bạn được cập nhật.

Nếu bạn sử dụng Odoo trên nền tảng Odoo.com hoặc Odoo.sh, mã của bạn đã được cập nhật và bạn có thể tiến hành bước tiếp theo.

Nếu bạn sử dụng Odoo với thiết lập tại chỗ hoặc thông qua một đối tác, thì bạn phải cập nhật cài đặt của mình như chi tiết trong trang tài liệu này hoặc bằng cách liên hệ với đối tác cung cấp dịch vụ của bạn là Vmax ERP Consulting. 

Cập nhật danh sách các modules có sẵn 

Các modules mới được cập nhật từ phiên bản Odoo của bạn đã sẵn trong menu Ứng dụng (Apps)

Để làm như vậy, hãy kích hoạt chế độ nhà phát triển và đi tới Ứng dụng (Apps) > Cập nhật danh sách ứng dụng (Update Apps List). Một wizard sẽ yêu cầu xác nhận.

Cài đặt  Amazon/Selling Partner API Patch

Cảnh báo
Trước khi cài đặt các modules mới trong cơ sở dữ liệu sản xuất của mình, bạn nên thử nghiệm chúng trước trong một môi trường trùng lặp hoặc dàn dựng. Đối với khách hàng của Odoo.com, một cơ sở dữ liệu trùng lặp có thể được tạo từ trang quản lý cơ sở dữ liệu. Đối với người dùng Odoo.sh, bạn nên sử dụng cơ sở dữ liệu dàn hoặc trùng lặp. Đối với người dùng tại cơ sở, bạn nên sử dụng môi trường tổ chức — liên hệ với đối tác tích hợp của bạn để biết thêm thông tin về cách kiểm tra modules mới trong thiết lập cụ thể của bạn.

Modules sẽ có sẵn trong menu Ứng dụng (Apps) của bạn. Xóa Apps bộ lọc và tìm kiếm Amazon, modules Amazon/Selling Partner API Patch sẽ có sẵn để cài đặt. Nếu bạn không thể tìm thấy module sau khi đã cập nhật danh sách các modules có sẵn, điều đó có nghĩa là mã nguồn Odoo của bạn không được cập nhật; tham khảo bước một của trang hiện tại.

Sau khi module được cài đặt, hãy liên kết tài khoản Amazon của bạn bằng cách làm theo hướng dẫn trên trang thiết lập

=> Xem thêm
Các tính năng của trình kết nối Amazon
Định cấu hình Trình kết nối Amazon trong Odoo
Quản lý đơn đặt hàng Amazon trong Odoo