Cách sử dụng Google Spreadsheet để hỗ trợ thông tin dữ liệu

Tạo các bảng tổng hợp tùy thích trong Google Spreadsheet bằng cách lấy các dữ liệu trực tiếp từ Odoo theo các công thức định trước vô cùng đơn giản. Nhờ tính năng này, bạn có thể tạo các mẫu tính hoa hồng kinh doanh, lên ngân sách, dự trù kinh phí dự án... Mặc dù công thức được viết bằng Python nhưng bạn không cần phải có kiến thức chuyên sâu về lập trình để điều chỉnh.

Cấu hình

Từ giao diện Thiết lập, bật tính năng Google Drive và Google Spreadsheet. Hai tính năng khác đã có sẵn là Mã xác nhận và Nhận mã xác nhận.

Enable the Google Drive and Google Spreadsheet features in Odoo

Bây giờ, kết nối tài khoản Google với Oddo. Bấm vào Get Authorization Code, chọn tài khoản Google của bạn, nhập mật mã. Một đoạn mã sẽ xuất hiện, copy đoạn mã này và dán vào mục Authorization Code.

Tạo Spreasheet mới

Lấy ví dụ ở phân hệ CRM, đi vào mục Yêu thích (Favorites) và chọn Thêm vào Google Spreadsheet (Add to Google Spreadsheet).

From the CRM application, for example, click on add to Google Spreadsheet in Odoo

Một Spreadsheet mới sẽ được tạo ra tự động trong Google Drive.

Ghi chú: Khi bạn mở Spreadsheet mới này, Odoo sẽ tự tạo ra một spreadsheet mới tên How to use Google Spreadsheet (Cách sử dụng Google Spreadsheet)

Gắn một Spreadsheet với Odoo

Trên file mới này, cấu hình cơ sở dữ liệu của bạn

vào Odoo > Server Settings > Database Name > Username > Password.

Menu called Odoo is shown on the settings bar in the Spreadsheet

Ứng dụng chức năng

Bạn có hai nhóm công thức để sử dụng Google Spreadsheet trong Odoo : Lấy dữ liệu và tính tổng trên nhóm dữ liệu.

Lưu ý
Google Drive giới hạn thời gian xử lý lệnh; nếu dữ liệu bạn cần tốn quá nhiều thời gian để xử lý, một thông báo lỗi có thể xuất hiện. Trên Odoo không có giới hạn dung lượng cụ thể, bởi vì thời gian mà Odoo xử lý thông tin sẽ dựa trên nhiều yếu tố khác nhau - mặc dù việc đọc hàng ngàn dòng dữ liệu thường diễn ra khá nhanh chóng.

Trích dữ liệu

Công thức theo lí thuyết là = oe_browse (table;columns;filters;orderby:limit). Công thức này dùng để hiển thị thông tin mà không cần phải nhóm (ví dụ: mỗi Đơn bán hàng trong cơ sở dữ liệu). Một số trường thông tin được hiển thị như bên dưới.

Table with examples of arguments to use in Odoo

Trích tổng của nhóm dữ liệu

Công thức theo lý thuyết là = oe_read_group (table;columns;group_by;filters;orderby:limit). Sử dụng công thức này để hiển thị tổng dữ liệu (ví dụ tổng số hóa đơn công nợ). Một số trường thông tin được hiển thị như bên dưới.

Table with examples of grouped sum arguments to use in Odoo

Cách sử dụng khác

Người dùng có thể dùng dữ liệu Odoo và dữ liệu xử lý trên spreadsheet để tạo ra một bảng dữ liệu động, đi kèm với đồ thị thông tin linh hoạt hơn.