Cách chọn chiến lược bổ sung phù hợp

Quy tắc tồn hàng tối thiểu và giao dịch đặt hàng đều có kết quả tương tự nhau, tuy nhiên quy tắc sẽ khác nhau. Và chúng nên được sử dụng tùy thuộc vào chiến lược sản xuất và phân phối của bạn.

Thuật ngữ 

Quy tắc tồn hàng tối thiểu 

Quy tắc tồn hàng tối thiểu được sử dụng để đảm bảo rằng bạn luôn có số lượng sản phẩm tối thiểu trong kho để sản xuất sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khi mức tồn kho của một sản phẩm đạt đến mức tối thiểu, hệ thống sẽ tự động tạo một đơn đặt hàng với số lượng cần thiết để đạt được mức tồn kho tối đa.

Đặt hàng

Chức năng đặt hàng sẽ kích hoạt Đơn đặt hàng với số lượng liên quan đến sản phẩm. Hệ thống sẽ không kiểm tra kho hiện tại. Điều này có nghĩa là một đơn đặt hàng dự thảo sẽ được tạo bất kể số lượng sản phẩm hiện có trong kho.

Cấu hình 

Quy tắc tồn kho tối thiểu

Cấu hình Quy tắc tồn kho tối thiểu có sẵn trong phân hệ Inventory (Tồn kho) của Odoo. Trong menu Kiểm soát hàng tồn kho (Inventory Control), bạn chọn “Quy tắc sắp xếp lại” (Reordering Rule) tại menu thả xuống. Tại đó, nhấp vào “Tạo” (Create) để đặt giá trị hàng tồn kho tối thiểu và tối đa cho một sản phẩm nhất định.

Ghi chú 
Hiển thị chú giải công cụ cho các trường "số lượng tối thiểu", "số lượng tối đa" và "nhiều số lượng"

Sau đó, nhấp vào sản phẩm của bạn để truy cập biểu mẫu sản phẩm liên quan và chọn nhà cung cấp tại tab con “Hàng tồn kho” (Inventory)

Mẹo 
Đừng quên chọn loại sản phẩm phù hợp. Hàng tiêu dùng không được dự trữ và do đó sẽ không được tính vào giá trị hàng tồn kho

Đặt hàng 

Để thiết lập cấu hình thực hiện theo Đơn đặt hàng có sẵn trên biểu mẫu sản phẩm, bạn cần vào phân hệ Tồn kho (Inventory) > Kiểm soát hàng tồn kho (Inventory control) > Sản phẩm (Products) (hoặc bất kỳ phân hệ nào khác có sản phẩm).

Trên biểu mẫu sản phẩm, trong tab Tồn kho  (Inventory), hãy nhấp vào “Đặt hàng” (Make To Order)

Lựa chọn giữa hai tùy chọn

Do đó, sự lựa chọn giữa hai tùy chọn phụ thuộc vào quy định tồn kho của doanh nghiệp bạn. Nếu bạn muốn có sự dự trù và luôn có ít nhất một số lượng tối thiểu, thì nên sử dụng quy tắc tồn kho tối thiểu. Nếu bạn chỉ muốn sắp xếp lại các tồn kho của mình khi việc bán hàng của bạn đã được xác nhận, tốt hơn là bạn nên sử dụng lệnh Make to Order.