Cách bán bằng ngoại tệ

Bảng giá cũng có thể được sử dụng để quản lý giá bằng ngoại tệ.

  • Vào phân hệ Invoicing (Hóa đơn) hoặc Accounting (Kế toán) > Cài đặt (Settings) > chọn Cho phép nhiều đơn vị tiền tệ (Allow multi currencies). Với tư cách là quản trị viên, bạn cần có quyền Cố vấn (Adviser) để truy cập vào phân hệ Lập hóa đơn/ Kế toán (Invoicing/Accounting)

  • Tạo một bảng giá cho mỗi đơn vị tiền tệ. Trường Tiền tệ (Currency) mới hiển thị trong biểu mẫu thiết lập bảng giá.

Mẹo
Để kích hoạt đơn vị tiền tệ mới, hãy chuyển đến Kế toán (Accounting) > Cấu hình (Configuration) > Đơn vị tiền tệ (Currencies), chọn đơn vị tiền tệ đó trong danh sách và nhấn Kích hoạt (Activate) ở góc trên cùng bên phải. Bây giờ đơn vị tiền tệ đó đã hiển thị trong danh sách thả xuống tiền tệ

Giá ngoại tệ có thể được xác định theo hai cách.

Chuyển đổi tự động từ giá công khai 

Giá công khai được tính bằng đơn vị tiền tệ chính của doanh nghiệp bạn đã thiết lập (để kiểm tra lại vào phân hệ Cài đặt (Settings) > Kế toán (Accounting)) và được thiết lập ở dạng chi tiết sản phẩm.
../../../../../_images/public_price.png

Bạn có thể xem lại tỷ lệ chuyển đổi trong Kế toán (Accounting) > Cấu hình (Configuration) > Đơn vị tiền tệ (Currencies). Tỷ lệ chuyển đổi này có thể được cập nhật từ Yahoo hoặc Ngân hàng Trung ương Châu Âu một cách thuận tiện: theo cách thủ công, hàng ngày, hàng tuần,... Xem Kế toán (Accounting) > Settings (Cài đặt).
../../../../../_images/prices_conversion.png

Đặt giá riêng của bạn

Điều này được khuyên nếu bạn không muốn giá của mình thay đổi cùng với tỷ giá tiền tệ.
../../../../../_images/pricing_currency.png

=> Xem thêm
Điều chỉnh giá phù hợp với khách hàng và áp dụng chiết khấu (vmax.vn)