Các tính năng của trình kết nối Amazon

Amazon Connector đồng bộ hóa các đơn đặt hàng giữa Amazon và cơ sở dữ liệu Odoo của bạn. Điều này giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian quản lý trên trang Amazon Seller Central, đồng thời giúp công việc hàng ngày trở nên nhanh và dễ dàng hơn rất nhiều.

Các tính năng được hỗ trợ 

Trình kết nối có khả năng:

 • Đồng bộ hóa (Amazon với Odoo) tất cả các đơn đặt hàng đã xác nhận (cả FBA và FBM) và các thông tin đơn đặt hàng bao gồm:

  • Tên, số lượng và mô tả của sản phẩm

  • Chi phí vận chuyển cho sản phẩm

  • Phí gói quà

 • Tạo trên Odoo bất kỳ đối tác nào còn thiếu liên quan đến đơn đặt hàng (các loại liên hệ được hỗ trợ: liên hệ và giao hàng).

 • Thông báo cho Amazon về việc giao hàng đã được xác nhận trên Odoo (FBM) để được thanh toán.

 • Hỗ trợ nhiều tài khoản người bán.

 • Hỗ trợ nhiều thị trường cho mỗi tài khoản người bán.


Được thực hiện bởi Amazon (FBA)

Được thực hiện bởi người bán (FBM)

Đơn hàng 

Đồng bộ hóa các đơn hàng đã giao và đã hủy

Đồng bộ hóa các đơn hàng đã giao và đã hủy 

Đang vận chuyển

Các khoản phí

Các khoản phí

Đã tạo giao hàng

Gói quà 

Xử lý bởi Amazon

Phí gói quà 

Tin nhắn quà tặng

Quản lý kho hàng 

Sự thay đổi trong kho được tạo cho mỗi đơn đặt hàng

Xử lý bởi giao hàng

Xác nhận

Xử lý bởi Amazon 

Thông báo cho Amazon khi xác nhận đơn hàng 

Ghi chú
Trình kết nối được thiết kế để đồng bộ hóa dữ liệu của đơn đặt hàng như đã trình bày chi tiết ở trên. Tuy nhiên, các hành động khác như: tải xuống báo cáo phí hàng tháng, xử lý vấn đề, hoàn lại tiền phải được quản lý từ Amazon Seller Central theo quy định.

Thị trường được hỗ trợ 

Amazon Connector hiện đang hỗ trợ ở 9 thị trường. Nếu bạn không tìm thấy thị trường được liệt kê bên dưới, hãy xem chi tiết tại thêm vào làm thị trường không được hỗ trợ

Khu vực Bắc Mỹ 

CanadaAmazon.ca
MexicoAmazon.com.mx
USAmazon.com

Khu vực Châu Âu

Đức

Amazon.de

Tây Ban Nha

Amazon.es

Pháp

Amazon.fr

Anh

Amazon.co.uk

Ý 

Amazon.it

Hà Lan

Amazon.nl