Các gói bản địa hóa tài chính

Mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ có những quy định khác nhau về các khoản thuế, vị thế tài chính, biểu đồ tài khoản và báo cáo pháp lý. Vì vậy, gói bản địa hóa của Odoo là các module dành riêng cho từng quốc gia đã được định cấu hình trước trên cơ sở dữ liệu của bạn. Một số tính năng bổ sung, chẳng hạn như cấu hình của các chứng chỉ cụ thể, cũng được thêm vào phân hệ Kế toán của bạn, tuân theo các yêu cầu quản lý tài chính của mỗi Quốc gia.

Ghi chú:
Odoo liên tục cập nhật và bổ sung các nội dung bản địa hóa mới, cải thiện các gói hiện có 

Cấu hình 

Odoo sẽ tự động cài đặt gói phù hợp cho công ty của bạn dựa theo quốc gia mà bạn chọn khi tạo cơ sở dữ liệu.

Quan trọng
Miễn là bạn chưa đăng bất kỳ mục nhập nào, bạn vẫn có thể thêm và chọn gói khác.

Để cài đặt một gói bản địa hóa mới, hãy thao tác tại phân hệ Kế toán (Accounting) > Cấu hình (Configuration) > Bản địa hóa Tài chính (Fiscal Localization), nhấp vào Cài đặt Gói khác (Install More Packages) và cài đặt module của quốc gia bạn.

Sau khi hoàn tất, hãy chọn gói quốc gia của bạn và nhấp vào Lưu.
Chọn gói nội địa hóa tài chính của quốc gia bạn trong Odoo Accounting.

Sử dụng

Các gói này yêu cầu bạn tinh chỉnh biểu đồ tài khoản theo nhu cầu của doanh nghiệp bạn, kích hoạt các loại thuế cần sử dụng và định cấu hình các bảng sao kê, giấy chứng nhận dành riêng cho quốc gia của bạn.

Để hiểu rõ hơn các thao tác, hãy tham khảo các tài liệu được liệt kê bên dưới 

=> Xem thêm
Danh sách các quốc gia thuộc gói bản địa hóa tài chính của Odoo
Biểu đồ tài khoản 
Thuế