Bổ sung cơ sở dữ liệu bằng chức năng Partner Autocomplete

Partner Autocomplete ( Tự động điền thông tin khách hàng) giúp bạn bổ sung thông tin Khách hàng của mình. Chỉ cần chọn một trong số các công ty được gợi ý từ danh mục xổ xuống và Odoo sẽ tự điền thông tin vào.

Cấu hình

Đi vào Thiết lập  > Liên hệ và bật chức năng Partner Autocomplete.

View of settings page and the activations of the feature in Odoo

Làm giàu cơ sở dữ liệu bằng thông tin từ Doanh nghiệp

Từ bất cứ phân hệ nào, một khi bạn khởi tạo một liên hệ mới, hệ thống sẽ tự động gợi ý các thông tin trùng khớp khả dụng. Nếu bạn chọn thông tin này, liên hệ đó sẽ được điền các thông tin có sẵn. Ví dụ, bạn có thể đánh thử Odoo, bạn sẽ có thông tin như bên dưới:

Creating a new contact in Odoo

View of the information being shown about odoo with the autocomplete option in Odoo

Mẹo vặt: Partner Autocomplete cho phép lấy thông tin từ việc nhập mã số thuế (VAT number) thay vì tên công ty.

Báo giá

Partner Autocomplete là một chức năng trả phí, bạn cần phải mua điểm credit để sử dụng. Mỗi lần bổ sung thông tin sẽ tốn 1 credit. Để mua điểm credit, vào Thiết lập > Liên hệ > Partner Autocomplete hoặc Odoo IAP > View my Services và chọn lựa các gói tương ứng.

Ghi chú
Nếu bạn không đủ điểm credit, thông tin duy nhất hệ thống gợi ý được sẽ là trang web và logo.
Nếu bạn sử dụng nền tảng Odoo Online (SAAS) và dùng phiên bản Enterprise, bạn sẽ hưởng lợi từ các điểm credit mẫu để thử các tính năng.
Đọc thêm về Chính sách Bảo mật tại đây